Cestovanie

Cestovanie s deťmi

Bulharské orgány nevyžadujú od občanov EÚ notársky osvedčený písomný súhlas rodičov.

Podmienkou na vstup do krajiny je, aby dieťa bolo držiteľom vlastného platného cestovného dokladu.

​​​​​​​V zmysle vnútroštátnych právnych predpisov Bulharskej republiky sú bulharské orgány hraničnej kontroly oprávnené vyžadovať osvedčený písomný súhlas rodičov od osoby sprevádzajúcej cudzie dieťa len vo vzťahu k občanom Bulharskej republiky.