Cestovanie

História Bulharska

Bulharsko je krajina s veľmi pestrou históriu. Od paleolitu až po dnešné moderné Bulharsko krajina prešla srdcervúcim príbehom plným krutosti, obratov ale aj pokroku a spravodlivosti. Často bolo Bulharsko na rozmedzí kontinentálnych vplyvov medzi Áziou a Európou a práve aj tento stret svetov náboženských a kultúrnych zanechal na histórií Bulharska nezabudnuteľný podpis.

Územie dnešného Bulharska bolo osídlené už počas neskorého paleolitu. Dôkazy o osídlení poskytujú jaskyne na severe krajiny. Okolo roku 6000 p.n.l. prenikli na územie Balkánskeho polostrovu kmene z Blízkeho východu a z Malej Ázie. Ľudia, ktorí sa tu usadili mali veľmi dobré podmienky na život, preto aj ich civilizácia napredovala veľmi rýchlo. Pri brehoch Varnského zálivu bola vystavaná slávna Varnská nekropola a toto miesto sa spája aj s Varnským zlatým pokladom, teda z najstarším náleziskom zlatého pokladu na území Bulharska.

Počas doby bronzovej na bulharské územie prenikali Tráci, ktorí sa tam neskôr aj usadili. Tráci mali byť blízky spolupracovníci s Trojanmi a Mikéňanmi a dozvedáme sa o nich z Homérovych zápisov. Keď sa Tráci usadili na Balkánskom polostrove, obývali najmä jeho východnú časť, neskôr si tu vytvorili Odryské kráľovstvo. Snažili sa aj expandovať, chceli mať vplyv najmä v gréckych polis. Približne 400 rokov p.n.l začali na ich územie prenikať Macedónci, na čele s Filipom II. A Alexandrom Veľkým. Najdôležitejším centrom bol Filipopolis, dnešný Plovdiv. Neskôr na polostrov prenikli Rimania a vytvorili tam provinciu Trácia. Trákovia po sebe nezanechali písomné stopy, ostali po nich len zlaté a strieborné poklady a Kazanlacká hrobka.

Nástup stredoveku

Počas stredoveku pustošili provincie na Balkánskom polostrove barbarské kmene. Taktiež naň začala prichádzať juhovýchodná vetva Slovanov, ktorí sa snažili ovládnuť kľúčové územia krajiny. Neskôr do krajiny vnikli prabulhari, ktorých kmene pôvodne žili na stepiach východnej Európy.

V prvej polovici 7. storočia popisujú byzantskí autori zoskupenie známe ako Veľké Bulharsko. Neskôr sa jeho časť roztrúsila po svete, časť sa dostala pod vplyv Chazarského kráľovstva a časť vytvorila na severe územia Povolžské Bulharsko, ktoré prijalo islam a v 13. storočí bolo zničené tatarmi.

V roku 681 vznikol v dôsledku sťahovania národov bulharský štát. Tento štát spojil množstvo roztrúsených kmeňov a vetiev Bulharov s kmeňmi a menšími útvarmi Slovanov, ktorí žili na Balkánskom polostrove. Bulhari časom ovládli územie Macedóncov aj Trákov. V roku 865 bolo cárom Borisom I. oficiálne prijaté kresťanstvo. Upevnenie tejto viery nastalo však až po príchode žiakov sv. Cyrila a Metoda, ktorí boli vyhnaní z Veľkej Moravy. Hoci sa ďalší panovníci snažili obnoviť pohanstvo, viera si našla v životoch obyvateľov pevné miesto.

Bulharsko sa na istú dobu opäť dostalo pod vplyv Byzantskej ríše, tá však bola nakoniec vďaka početným povstaniam donútená uznať autoritu a samostatnosť Druhej bulharskej ríše. Podpísali spolu mierovú zmluvu, kde bola uznaná nezávislosť tohto štátneho útvaru. Tak ako zvyšok Európy sa aj Bulhari museli popasovať s Osmanskou nadvládou, proti ktorej aj bojovali. Počas spomínanej nadvlády boli miestni pravoslávni veriaci vo veľmi zlej pozícií. Keďže Osmania boli moslimský národ, nič iné ako islam do úvahy nepripadalo. Ľudia boli preto utláčaní a boli na nich uvalené poplatky a vyššie dane. V roku 1876 vypuklo počas fungovania Tretej bulharskej ríše protiosmanské povstanie, známe ako Aprílové povstanie. V roku 1878 musela osmanská ríša podpísať zmluvu, v ktorej uznala nezávislosť Bulharského kniežatstva.

Moderné Bulharsko

Počas prvej svetovej vojny a pred ňou sa v Bulharsku odohrávalo hneď niekoľko vojen. Niektoré boli dôvodom prvej svetovej vojny, niektoré sa konali počas iných bojov v Európe. Počas nej boli na strane Trojspolku. V druhej svetovej vojne boli Bulhari na strane Nemcov až kým nenapadli Sovietsky zväz. Vtedy Bulhari odmietli poslať Hitlerovi pomoc. V roku 1944 vyhlásilo Bulharsko úplnú neutralitu.

Počas dvadsiateho storočia si Bulharsko prežilo naozaj tvrdý komunizmus. Spočiatku bol veľmi obľúbený, no časom si u ľudí získal len odpor. V roku 1989 padol v Bulharsku komunizmus a Bulhari sa vydali po ceste demokracie. Dnes je Bulharsko súčasťou EÚ, NATO a množstva ďalších spolkov.