Nezaradené do kategórie

Info pre motoristov

Doklady

Od vodičov motorových vozidiel vstupujúcich a prechádzajúcich cez Bulharsko sa vyžaduje:

    vodičský preukaz – vodičské preukazy vydané členským štátom EÚ/EHP sú platné v Bulharsku,

    technický preukaz (osvedčenie o evidencii vozidla),

    povinné zmluvné poistenie vozidla (zelená karta),

    v prípade zapožičaného alebo služobného vozidla aj notársky overená plná moc majiteľa vozidla.

Elektronické známky

Používanie cestnej siete (diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy) v Bulharsku je spoplatnené.

Už šiesty rok po sebe zostávajú ceny elektronických známok nezmenené.

Majitelia alebo vodiči automobilov si môžu kúpiť ročnú e-známku tak ako doteraz za 97 BGN (platnú 1 rok od zvoleného začiatku platnosti), štvrťročnú – za BGN 54, mesačnú – za BGN 30, týždennú – za 15 BGN a víkendovú známku pre BGN 10. Vodiči si môžu kúpiť a skontrolovať platnosť elektronickej vinety na webovej stránke www.bgtoll.bg a v mobilnej aplikácii BGTOL.

Základné dopravné predpisy

Povolená rýchlosť (km/h): obec/mimo obce/diaľnica/rýchlostná cesta

    motocykel 50 / 80 / 100 / 90

    osobný automobil 50 / 90 / 140 / 120

    autobus, kamión 50 / 80 / 100 / 90

    ťahače s vlečkou 50 / 70 / 100 / 90.

Tolerovaná  hladina alkoholu v krvi v Bulharsku je do 0,5 promile.

Vedenie motorového vozidla s hladinou alkoholu v krvi od 0,5 do 1,2 promile podlieha sankcii odňatia vodičského preukazu na obdobie 6 – 12 mesiacov a pokutou 500 – 1000,- BGN. Pri opakovanom porušení na dobu 1 – 3 rokov s pokutou 1 000 – 2 000,- BGN.

Každému vodičovi, ktorý sa odmietne podrobiť skúške na alkohol alebo inú omamnú látku v tele hrozí odňatie vodičského preukazu do 2 rokov  a uloženie pokuty do 2 000 BGN.

Vedenie motorového vozidla s koncentráciou alkoholu v krvi nad 1,2 promile je v Bulharsku kvalifikované ako trestný čin s trestnou sadzbou od 1 roka do 3 rokov odňatia slobody a pokutou od 200 do 1 000 BGN (§ 343b ods. 1 Trestného zákona Bulharska) – vzťahuje sa tiež na občanov EÚ. Vedenie motorového vozidla s koncentráciou narkotík v krvi hrozí trest odňatia slobody od 1 až do 3 rokov a pokuta od 500 do 1 500 BGN (od 250 do 750 eur)

Zo všeobecných pravidiel vyberáme:

    používanie bezpečnostných pásov za jazdy je povinné bez ohľadu na miesto sedenia v automobile, v obývaných i neobývaných oblastiach, výnimky platia len pre tehotné ženy a postihnutých ľudí, ktorých fyzický stav neumožňuje použiť pás;

    používanie mobilných telefónov počas jazdy je zakázané (okrem hands free);

    deti do 36 kg musia byť zabezpečené okrem bezpečnostného pásu aj detskou sedačkou;

    deti vo veku do 12 rokov a deti, ktorých výška neprevyšuje 150 cm, nesmú sedieť na prednom sedadle spolujazdca;

    svietenie motorových vozidiel je povinné celoročne;

    zimné pneumatiky sú povinné v období od 15. novembra do 1. marca. Vozidlo možno prevádzkovať aj celoročnými pneumatikami, ak hĺbka dezénu je nad 4 mm.  

Ceny

​​​​​​​Pohonné hmoty sú porovnateľné ako v Slovenskej republike.