Nezaradené do kategórie

Podmienky vstupu

Slovenskí občania plánujúci cestu do Bulharska (vrátane detí) musia mať platný vlastný cestovný pas alebo občiansky preukaz.

Osoby zdržiavajúce sa v krajine sú povinné mať doklad totožnosti neustále pri sebe, a to pre prípad možnej kontroly totožnosti zo strany polície.

Uistite sa, že váš cestovný pas alebo občiansky preukaz bude platný počas celej doby pobytu.

Minimálna platnosť cestovného dokladu a občianskeho preukazu sa nevyžaduje.

Turistický pobyt bez víz a registrácie je možný po dobu maximálne 90 dní.