Trácka hrobka Pomorie
Cestovanie,  Kreatívne

Trácka hrobka – Pomorie

Pohrebisko sa nachádza 4 kilometre západne od mesta Pomorie. Vchod do hrobky je čiastočne znečistený. Po nej turisti vstúpia do dobre zachovalej klenutej chodby s dĺžkou 22 metrov. Na oboch stranách sú obdĺžnikové miestnosti. Predpokladá sa, že sa nejedná o obyčajný hrob ale o mauzóleum bohatej tráckej rodiny, v ktorej boli pravidelne vykonávané náboženské rituály. Pohrebisko je jedinečne tým, že na jeho stavbu boli použité rímske techniky stavby budov, zatiaľ čo rituály boli výlučne trácke.