Европа с право е наричана „Стария континент“. Тук е съсредоточена голяма част от цялата световна история и съответно се намират множество места с историческа и архитектурна стойност, които си заслужават да бъдат посетени. В Европа се намират някои от най-посещаваните градове в света – Париж, Лондон и Рим. В Европа определено е съсредоточен световния културен живот през голяма част от човешката история. Интересно е, че границите между европейските държави не са продиктувани толкова заради географски особености, колкото от политически, исторически и демографски фактори. Големият брой държави и различни култури е създал повод за най-кървавите и тежки войни в историята. Почти във всеки европейски град ще откриете паметници и археологически атракции останали още от времето на Римската империя. По нашите земи се намират множество антични тракийски градове и гробници.