Уважаеми клиенти, в публикуваната на този сайт информация е възможно да са допуснати грешки, защото тя е с информационна и рекламна цел. За най-достоверна и вярна информация се счита тази, предоставена в офисите ни или на оторизираните агенти съгласно чл.28, ал.2 от ЗТ.