Informácie pre motoristov

Informácie pre motoristov

Od vodičov motorových vozidiel vstupujúcich a prechádzajúcich cez Bulharsko sa vyžaduje:

 • vodičský preukaz – vodičské preukazy vydané členským štátom EÚ/EHP sú platné v Bulharsku
 • technický preukaz (osvedčenie o evidencii vozidla)
 • povinné zmluvné poistenie vozidla (zelená karta); 
 • v prípade zapožičaného alebo služobného vozidla aj notársky overená plná moc majiteľa vozidla 

Používanie cestnej siete (diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy) v Bulharsku je spoplatnené.

V roku 2021 zostávajú ceny elektronických cestných známok v Bulharsku nezmenené

Už šiesty rok po sebe zostávajú ceny elektronických známok nezmenené. Majitelia alebo vodiči automobilov si môžu kúpiť ročnú e-známku tak ako doteraz za 97 BGN (platnú 1 rok od zvoleného začiatku platnosti), štvrťročnú - za BGN 54, mesačnú - za BGN 30, týždennú - za 15 BGN a víkendovú známku pre BGN 10. Vodiči si môže kúpiť a skontrolovať platnosť elektronickej vinety na webovej stránke www.bgtoll.bg a v mobilnej aplikácii BGTOL.  Vzhľadom na epidemiologickú situáciu šírenia ochorenia Covid-19 bulharská strana apeluje na užívateľov, ktorí si kupujú elektronickú známku, aby prednostne využili online možnosti zakúpenia prostredníctvom webstránky www.bgtoll.bg alebo mobilnej aplikácie BGTOL. Elektronická vineta je po zakúpení aktivovaná do 15 sekúnd.  Elektronické známky je možné taktiež zakúpiť tiež prostredníctvom Agentúry pre cestnú infraštruktúru cez webové stránky: www.vinetki.bg, www.tollpass.bg, www.digitoll.bg, www.epay.bg, www.telenor.bg, www. A1.bg, v pokladniach siete mobilných operátorov A1, Telenor, Bulharskej pošty, Easy Pay, na čerpacích staniciach Lukoil, Petrol a OMV ako aj prostredníctvom terminálov Cashterminal v sieti Intercapital Group.

 

Zakúpenie známky je možné aj prostredníctvom samoobslužných terminálov. Tie sa nachádzajú na 13 hraničných priechodoch a v 27 regionálnych správach ciest po celom Bulharsku.  Súčasná sieť približne 500 terminálov sa rozširuje.

 

Platnosť elektronickej známky je možné skontrolovať na webovej stránke www.bgtoll.bg pomocou tlačidla „Skontrolovať známku“. Zadaním evidenčného čísla automobilu a krajiny, v ktorej je zaregistrovaný, môže každý získať informácie o termíne uzávierky elektronickej známky bez ohľadu na to, kde bola zakúpená.  Stav môže byť „aktívny“, „vypršaný“ alebo „nepoužitý“ v prípadoch, keď bola diaľničná známka zakúpená s oneskoreným začiatkom do 30 dní od dátumu začiatku platnosti.

Neriskujte!

 • Sieť spoplatnených ciest je zabezpečená nepretržitým kamerovým monitoringom 24 hodín 7 dní v týždni. 
 • Za nezakúpenie e-vinetky hrozí pokuta vo výške 300 - 3 000 BGN (150-1 500 EUR)!

Poznámka: pokuta pre osobné automobily do 3,5 tony je stanovená vo výške 300 BGN (150 eur).

Zdroj: https://www.bgtoll.bg

Poplatky sa hradia aj za použitie mostov cez Dunaj:

 •   hraničný priechod Ruse-Giurgiu: osobné auto 2 eur, nákladné auto do 3,5 tony 6 eur, nákladné auto nad 3,5 tony od 12 do 25 eur podľa hmotnosti, autobus nad 23 miest: 25 eur. 
 •   hraničný priechod Vidin-Calafat: osobné auto 6 eur, nákladné auto do 3,5 tony 6 eur nákladné auto nad 3,5 tony od 12 do 25 eur podľa hmotnosti, autobus nad 23 miest: 25 eur. 

Ďalšie informácie pre motoristov

Tolerovaná  hladina alkoholu v krvi v Bulharsku je do 0,5 promile. Vedenie motorového vozidla s hladinou alkoholu v krvi od 0,5 do 1,2 promile podlieha sankcii odňatia vodičského preukazu na obdobie 6 - 12 mesiacov a pokutou 500 - 1000,- BGN. Pri opakovanom porušení na dobu 1 - 3 rokov s pokutou 1 000 – 2 000,- BGN. Každému vodičovi, ktorý sa odmietne podrobiť skúške na alkohol alebo inú omamnú látku v tele hrozí odňatie vodičského preukazu do 2 rokov  a vyrúbenie pokuty do 2 000,- BGN. 

Upozornenie: Vedenie motorového vozidla s koncentráciou alkoholu v krvi nad 1,2 promile je v Bulharsku kvalifikované ako trestný čin s trestnou sadzbou od 1 roka do 3 rokov odňatia slobody a pokutou od 200 do 1 000 BGN (§ 343b ods. 1 Trestného zákona Bulharska) - vzťahuje sa tiež na občanov EÚ. Vedenie motorového vozidla s koncentráciou narkotík v krvi hrozí trest odňatia slobody od 1 až do 3 rokova pokuta od 500 do 1 500 BGN ( od 250 do 750 eur)

Zo všeobecných pravidiel vyberáme:

 • používanie bezpečnostných pásov za jazdy je povinné bez ohľadu na miesto sedenia v automobile, v obývaných i neobývaných oblastiach, výnimky platia len pre tehotné ženy a postihnutých ľudí, ktorých fyzický stav neumožňuje použiť pás;
 • používanie mobilných telefónov počas jazdy je zakázané (okrem hands free);
 • jazda po požití alkoholických nápojov a iných omamných látok je zakázaná;
 • deti do 36 kg musia byť zabezpečené okrem bezpečnostného pásu aj detskou sedačkou;
 • deti vo veku do 12 rokov a deti, ktorých výška neprevyšuje 150 cm, nesmú sedieť na prednom sedadle spolujazdca;
 • svietenie motorových vozidiel je povinné celoročne; 
 • povinná výbava motorového vozidla musí obsahovať výstražný trojuholník, lekárničku, hasiaci prístroj a signalizačnú vestu.

Povolená rýchlosť (km/h): obec/mimo obce/diaľnica/rýchlostná cesta 

 • motocykel 50 / 80 / 100 / 90
 • osobný automobil 50 / 90 / 140 / 120
 • autobus, kamión 50 / 80 / 100 / 90
 • ťahače s vlečkou 50 / 70 / 100 / 90

Pokuty a sankcie za nedodržanie povolenej rýchlosti v obci i mimo obce.

Polícia je oprávnená zadržať vodičský preukaz aj občanovi EÚ. 

Postihy za prekročenie povolenej rýchlosti v obci:

do 10 km/h   - 20 BGN 

do 20 km/h   - 50 BGN

do 30 km/h   - 100 BGN

do 40 km/h   - 400 BGN 

nad 40 km/h  - 600 BGN 

nad 51 km/h - 700 BGN + zadržanie vodičského preukazu na 3 mesiace. Pokuta stúpa každým 5km/h prekročením o 50 BGN + odňatie VP na 3 mesiace 

 

Postihy za prekročenie povolenej rýchlosti mimo obce:

do 10 km/h   -  20 BGN 

do 20 km/h   -  50 BGN

do 30 km/h   - 100 BGN

do 40 km/h   - 150 BGN 

do 50 km/h   - 200 BGN 

nad 51 km/h - 300 BGN a pokuta stúpa každým 5 km/h prekročením o 50 BGN. 

 

Postihy za prekročenie povolenej rýchlosti pre autobusy:

do 10 km/h   -   20 BGN 

do 20 km/h   -   50 BGN

do 30 km/h   - 150 BGN

do 40 km/h   - 500 BGN 

do 50 km/h   - 800 BGN 

nad 51 km/h - 1 000 BGN a pokuta stúpa každým 5km/h prekročením o 50 BGN + odňatie VP na 3 mesiace

Pri opakovanom prekročení povolenej rýchlosti je pokuta dvojnásobná a vodičské oprávnenie sa zadrží na 3 mesiace. Pri systematickom porušovaní najvyššej povolenej rýchlosti vodič zaplatí dvojnásobok pokuty a vodičské oprávnenie mu bude zadržané po dobu 6 mesiacov.

Systém platenia pokút a ďalších postihov za dopravné priestupky

Pri nedodržaní pravidiel cestnej premávky sa vodičovi vydá rozhodnutie o dopravnom priestupku a výške sankcie. Bulharská legislatíva nepripúšťa priamu platbu pokút v hotovosti, tieto musia byť vždy uhradené bankovým prevodom. Zadržané vodičské preukazy sa vracajú prostredníctvom veľvyslanectiev (v praxi často s veľkým oneskorením) a v čase sankcie je vodičovi zakázané viesť motorové vozidlo na území BG. Dopravná polícia nie je oprávnená odobrať alebo zadržať vodičský preukaz, pokiaľ táto sankcia nie je súčasťou postihu za porušenie pravidiel cestnej premávky. 

V prípade problémov na ceste volajte linku 112 alebo 166.

Pravidlá umožňujú príslušníkom dopravnej polície odňať evidenčné tabuľky z motorového vozidla, ktoré bolo vedené vodičom pod vplyvom alkoholu, návykovej látky alebo vodičom bez vodičského preukazu. Evidenčné tabuľky sú zadržané po dobu 1 roka a po uplynutí tejto lehoty je potrebné vybaviť si na dopravnej polícii nové evidenčné tabuľky. Táto sankcia sa vzťahuje len v prípade zistenia porušenia pravidiel majiteľom vozidla. Ak sa priestupku dopustí vodič, ktorý má požičané vozidlo alebo riadi služobné auto, sankcia je platná len po dobu 1 mesiaca a nebude potrebné vybavovať nové evidenčné tabuľky.

 

V Bulharsku sú povinné zimné pneumatiky v období od 15. novembra do 1. marca. Vozidlo možno prevádzkovať aj celoročnými pneumatikami, ak hĺbka dezénu je nad 4 mm.   

 

Bulharská dopravná polícia v súčasnosti disponuje 25 stacionárnymi a 148 mobilnými radarmi. Tieto sú vyrobené pred približne 7 rokmi a viac ako polovica z nich nefunguje. Dopravná polícia je povinná umiestniť značku E24 pred každým meraným úsekom.

 

Pokuta za prekročenie rýchlosti v obci

 

Prekročenie rýchlosti

pokuta

od 31 km/h až 40 km/h

400 leva (cca 205,- EUR)

od 41 km/h až 50 km/h

600 leva (cca 307,- EUR)

nad 50 km/h

každé ďalšie prekročenie povolenej rýchlosti o 5 km/h

700 leva (cca 358,- EUR)

50 leva (cca 25,5 EUR)

 

Pokuta za prekročenie rýchlosti mimo obce

 

Prekročenie rýchlosti

pokuta

od 31 km/h až 40 km/h

300 leva (cca 154,- EUR)

od 41 km/h až 50 km/h

400 leva (cca 205,- EUR)

nad 50 km/h

každé ďalšie prekročenie povolenej rýchlosti o 5 km/h

600 leva (cca 307,- EUR)

50 leva (cca 25,5 EUR)

 

 

Poznámka: Nákladné automobily, autobusy a cisterny pri prekročení rýchlosti nad 50 km/h zaplatia pokutu 1000 leva (cca 512,- EUR).

 

Alkohol v krvi

pokuta

od 0,5 až 0,8 promile

500 leva (cca 256,-EUR)

zadržanie vodičského preukazu na 6 mesiacov

od 0,8 až 1,2 promile

1000 leva (cca 512,- EUR)

zadržanie vodičského preukazu na 1 rok

nad 1,2 promile

trestná zodpovednosť

vinník môže byť odsúdený až na 3 roky odňatia slobody

Poznámka: Ak sa vodič vozidla odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky, zaplatí pokutu vo výške 2000 leva (cca 1023 eur).

Elektronický výber mýta pre vozidlá nad 3,5 tony je zavedený do prevádzky 1. marca 2020

Od 16. augusta 2019 Bulharsko začalo do prevádzky zavádzať elektronický výber mýta pre vozidlá s celkovou technicky prípustnou nosnosťou nad 3,5 tony.
Elektronický výber mýta bude plne zavedený najneskôr do 1. marca 2020. Až do zavedenia mýtneho systému budú naďalej ťažké nákladné vodidlá používať štátnu cestnú sieť so zakúpenými cestnými známkami (vinetky) – mesačnými (obnovený predaj), týždennými alebo dennými.