Miestne špecifiká

Stručný popis teritória

Bulharsko je krajinou s výbornými podmienkami pre letnú aj zimnú turistiku. Vyhľadávané sú najmä čiernomorské pobrežie, kultúrna turistika (kláštory, folklórne festivaly a tradičné sviatky) a v posledných rokoch sa dynamicky rozvíjajú strediská zimných športov (najznámejšie Bansko, Borovec, Pamporovo). 

Oficiálnym jazykom je bulharčina a abecedou cyrilika. V turisticky frekventovaných miestach sú miestne názvy väčšinou uvádzané aj v prepise do latinky. Najmä v turistických centrách je však možné dohovoriť sa aj po anglicky a rusky, resp. inými cudzími jazykmi.

Oficiálny valutový kurz BGN k EUR upravený v súlade so Zákonom o Bulharskej národnej banke je 1,9558 BGN za 1 EUR. Zákon pripúšťa zmenárňam pri výmene valuty maržu max. do výšky 20%. Zmenárne sú povinné uvádzať na viditeľnom mieste aktuálny kurzový lístok. Výmenný kurz na pobreží môže byť pre turistov menej výhodný ako vo veľkých mestách. Vzhľadom na pretrvávajúce problémy s výmenou valút v niektorých zmenárňach na bulharskom čiernomorskom pobreží počas letnej turistickej sezóny (pre maržu je niekde nevýhodný kurz až 1,59), Veľvyslanectvo SR v Sofii odporúča občanom vopred sa oboznámiť s podmienkami výmeny a platným kurzom, ktorý zmenáreň ponúka, príp. realizovať výmenu valuty v bankách. V prípade preukázateľného podvodu alebo zavádzania zo strany zmenárne má občan právo podať voči konkrétnej zmenárni, resp. jej zamestnancom trestné oznámenie.

Ochrana nefajčiarov

V súvislosti so zabezpečením ochrany nefajčiarov a detí vstúpil do platnosti od 1.6.2012 v Bulharsku úplný zákaz fajčenia v uzatvorených verejných zariadeniach bez ohľadu na to, či sú pre fajčiarov vytvorené oddelené priestory - s výnimkou letísk, kde bude dovolené fajčiť len v špeciálne prispôsobených priestoroch. Zákaz fajčenia sa vzťahuje aj na otvorené verejné priestranstvá, a to: na území a chodníkoch detských zariadení, škôl, internátov a miest, kde sa poskytujú sociálne služby deťom. Ďalej zákaz fajčenia platí aj na ihriskách, miestach, kde sú organizované podujatia pre deti a žiakov, ako aj na športoviskách, v letných kinách a divadlách počas športových a kultúrnych podujatí.

Porušenie zákazu podlieha sankcii – pokuta pre fyzickú osobu je od 300 až 500 BGN, pri opakovanom nedodržaní od 500 až 1000 BGN. Porušenie zákazu zo strany živnostníka sa trestá sankciou voči majetku v rozsahu od 1000 až 1500 BGN, pri opakovanom nedodržaní od 1500 až 3000 BGN. Za nedodržanie zákazu právnickými osobami je sankcia voči majetku od 3000 až 5000 BGN, pri opakovanom nedodržaní od 5000 až 10000 BGN.