Podmienky vstupu do krajiny

Podmienky vstupu do krajiny

Doklady na vstup, tranzit a pobyt občanov SR nepresahujúci 3 mesiace:

  • platný cestovný pas alebo
  • platný občiansky preukaz

Občania SR vrátane detí v akomkoľvek veku môžu vstupovať na územie Bulharska buď s platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom. 

Cestovný doklad – cestovný pas alebo občiansky preukaz, musí byť platný minimálne pri vstupe i výstupe z krajiny (to znamená počas celej doby pobytu v Bulharsku), pre občanov EÚ sa nevyžaduje dlhšia doba platnosti. Avšak v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín, tzv. vízových cudzincov, musí doba platnosti cestovného dokladu presahovať dobu platnosti udeleného víza minimálne o 3 mesiace.

Sprievod cudzieho dieťaťa – resp. súhlas rodiča na cestu dieťaťa. 

Bulharské orgány nevyžadujú od občanov EÚ notársky osvedčený písomný súhlas rodičov, podmienkou však je, aby dieťa nebolo občanom Bulharskej republiky a malo vlastný platný cestovný doklad. V zmysle vnútroštátnych právnych predpisov Bulharskej republiky sú bulharské orgány hraničnej kontroly oprávnené vyžadovať osvedčený písomný súhlas rodičov od osoby sprevádzajúcej cudzie dieťa len vo vzťahu k občanom Bulharskej republiky.

Dôležité: Štátny príslušník tretej krajiny (vízový cudzinec), ktorý je rodinným príslušníkom občana EÚ (napr. SR), môže bez víza:

  1. a) vstúpiť a krátkodobo sa zdržiavať na území Bulharska, ak je držiteľom platného pobytového povolenia rodinného príslušníka občana EÚ, vydaného členskou krajinou EÚ;
  2. b) len prechádzať (tranzitovať) územím Bulharska, ak je držiteľom iného povolenia na pobyt vydaného členskou krajinou EÚ.

Od vodičov motorových vozidiel vstupujúcich a prechádzajúcich cez Bulharsko sa vyžaduje:

  • vodičský preukaz - vodičské preukazy vydané členským štátom EÚ/EHP sú platné v Bulharsku
  • technický preukaz (osvedčenie o evidencii vozidla) 
  • povinné zmluvné poistenie vozidla (zelená karta); jednoznačne odporúčame mať uzatvorené havarijné   poistenie vozidla (pre prípad havárie alebo krádeže vozidla)
  • v prípade zapožičaného alebo služobného vozidla aj notársky overená plná moc majiteľa vozidla (odporúčame anglický jazyk, keďže vozidlo prechádza viacerými krajinami). 

Používanie cestnej siete (diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy) v Bulharsku je spoplatnené.

Cestné e-vinetky je možné zakúpiť na pobočkách mobilného operátora A1 a Easy Pay, ako aj prostredníctvom internetovej stránky www.bgtoll.bg a jej mobilnej aplikácie bgtoll. Predaj e-vinetiek je tiež dostupný na pobočkách Bulharskej pošty, 14 hraničných prechodoch a v maloobchodných predajniach po celom Bulharsku.

Strata alebo odcudzenie dokladov – podmienky a postup pri vydaní cestovného preukazu

Stratu alebo krádež cestovného dokladu (cestovného pasu alebo občianskeho preukazu) občan SR neodkladne nahlasuje na najbližšom policajnom oddelení podľa miesta udalosti a vyžiada si písomné potvrdenie o strate/krádeži. Polícia, podľa vnútroštátnych nariadení občanovi SR vydá potvrdenie do 10 dní, obvykle sa tak stane do 4-5 dní podľa vyťaženosti polície. Polícia má povinnosť zabezpečiť v prípade potreby na vypočutie občana EÚ tlmočníka. Pre urýchlenie procedúry odporúčame, pokiaľ je to možné, asistenciu delegáta príslušnej cestovnej kancelárie. Potvrdenie je platné bez ďalšieho overovania prokuratúrou a slúži pre potreby zainteresovaných orgánov. Za vystavenie potvrdenia sa hradí správny poplatok vo výške 2,50 BGN. Policajné oddelenia disponujú s platobným POS terminálom, takže poplatok je možné uhradiť platobnou kartou. Poplatky hradené cez banku sa navýšia o bankové poplatky 5 až 7 BGN.

Pokiaľ občan nemá na návrat do SR iný cestovný doklad, stratu alebo odcudzenie cestovného dokladu neodkladne nahlási konzulárnemu oddeleniu Veľvyslanectva SR v Sofii: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel: 00359 888 510 455. Konzulárne oddelenie následne zabezpečí vydanie náhradného cestovného dokladu.