Kreatívne

Ľudia a zvyky

V Bulharsku znamená kývnutie hlavou „nie“ a potrasenie z boku na bok „áno“. K tomuto špecifiku sa viaže povesť  – keď krajinu okupovali Turci a chytili pravoslávneho Bulhara a priložili mu dýku pod krk a opýtali sa ho – prestúpiš na islamskú vieru – tak musel Bulhar kývnuť hlavou, pretože keby zavrtel, tak by bol podrezaný a tak kývali  hlavou a v skutočnosti mysleli nie. Bežnou formou pozdravu je podanie ruky. Pre Bulharov je   dôležitá duchovná stránka života a sú hrdí na svoju bohatú históriu i svoj národ. Muži sú často veľmi galantní. Bulharština je zo slovanských jazykov najviac príbuzná ruštine, bulharské písmo sa od ruskej azbuky odlišuje len detailmi. Bulharskému hostiteľovi sa zavďačíte malým suvenírom z vašej krajiny. Vo väčšine reštaurácií vám čašník prinesie účet zabalený v malej zložke, očakáva sa, že do nej vložíte peniaze. Preto je dobré so sebou nosiť drobnejšie peniaze rôznej hodnoty