Cestovanie,  Letná dovolenka

Zvyky a tradície v Bulharsku

Bulharsko je známe najmä krásnym morom, príjemnými ľuďmi a horami. Napriek tomu, že jazykovo patria k Slovanským národom, máme niekoľko vecí odlišných. Bulhari sú veľmi hrdým a zaujímavým národom, sú to ľudia veľmi ústretoví, no záleží im na ich histórií a na ich národe. Svoje zvyky a tradície si veľmi ctia a sú úzko previazané s náboženstvom.

Aj napriek veľkej turistickej návštevnosti si Bulhari nechávajú veľmi záležať na svojich národných pamiatkach a zvykoch. Od turistov očakávajú to isté, chcú aby sa k ich pamiatkam a zvykom ľudia chovali s úctou a rešpektom. Pokiaľ to tak bude, odmenia sa pohostinnosťou.

Rodina základ spoločnosti

Pre Bulharov je veľmi dôležitá úcta k rodine a k starším. Veľmi dobre sa správajú k starším príbuzným a snažia sa im preukázať náležitú úctu. Láska k rodine sa prejavuje aj v ich konzervatívnejšom postoji k niektorým kontroverznejším témam.

Cirkev a život v Bulharsku

Veľmi dôležitou súčasťou Bulharskej kultúry je aj ich pravoslávna cirkev. Pri návšteve ich kostolov tak nezabudnite na slušné oblečenie a správanie. Takisto je to aj v domoch miestnych ľudí – pri večery vždy začína jesť najstaršia osoba, hosť by taktiež nemal zabudnúť na dar pre hostiteľa. Väčšinou sa servírujú menšie porcie, aby si hosť dal naložiť opäť a spravil tak radosť hostiteľovi.

Súhlas, ale naopak

Veľa sa tiež hovorí o zvyku, ktorý Bulharov asi najviac odlišuje od iných štátov. Súhlas totiž u nich nesprevádza prikývnutie, ale naopak, potočenie hlavy. O tomto zvyku sa traduje príbeh, ktorý je tak ako mnoho iných vecí silne prepojený s náboženským cítením. Traduje sa historka, že sa v minulosti iný národ snažiť zobrať Bulharom ich vieru pod vyhrážkou smrti. Bulhari chceli prežiť no zároveň sa nechceli vzdať niečoho pre nich tak dôležitého. Rozhodli sa tak prikyvovať, no v duchu tým myslieť nie. Tento zvyk sa zachoval dodnes.

Vianoce v Bulharsku

Najkrajšie sviatky roka – Vianoce – sa v Bulharsku volajú Koleda. I pán, ktorý nosí darčeky sa volá Dedo Koleda. Darčeky však dostávajú až dva krát – na Štedrý deň i na Troch kráľov. Na vianočnom stole sú typické národné jedlá, osúch, fazuľová polievka, plnená paprika, plnený kapustný alebo viničový list, varené žito, tekvicový závin – tikvenik, kompót zo sušeného ovocia – ošaf. Na stôl sa obyčajne pridáva aj med, orechy, cesnak, aby chránili pred zlými silami. O polnoci začínajú chodiť koledíci, ktorí želajú všetko dobré. Domáci sa im za to odvďačia jedlom alebo peniazmi.